Banner 300x150 VrajitoareClubCom
Banner 300x150 VrajitoareClubRo
Banner 300x150 VrajitoareDinRomaniaCom
Banner 300x150 VrajitoareRomaniaCom ok
Banner 300x150 VrajitoareRomaniaRo ok
Banner 300x150 VrajitoareOnline
Banner 300x150 Vrajitoarele din Romania
Banner 300x150 VrajitoareOnline
Banner 300x150 VrajitoareRo Ro
Banner 300x150 International Witches
Banner Portalul vrajitoarelor 300x150
Banner vrajitoareledinromania 300x150

Flag Counter

Disclamer

Redacția poate să folosească poze spre publicare, care ilustrează un anumit discurs jurnalistic, dar care conțin dreptul de autor. Se va menționa însă sursa acestora și faptul că prin publicare ( foto și/sau text) nu se vor aduce prejudicii persoanei respective. Redacția va indica sursele fotografiei, acolo unde acestea se cunosc (autor, site, blog, platformă etc.). Pozele și sursele sunt verificate, online, în măsura în care se poate efectua acest proces jurnalistic, respectându-se principiul de verificare din minim 3 surse. În cadrul dreptului de comunicare, redacția respectă forma inițială a fotografiei și nu o va adapta (modifica).